Loading...
6o e-Business & Social Media World 2017 2017-05-23T17:39:22+00:00

6o e-BUSINESS & SOCIAL MEDIA WORLD
CONFERENCE

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 – Αθήνα, Divani Caravel

Επιχειρώντας σε ένα άκρως δυναμικό περιβάλλον, η έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πλέον ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο κάθε επιχείρησης, που θέλει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πορείας είναι η χρήση των Social Media, δεδομένου ότι αποτελούν το ισχυρότερο ίσως κανάλι του ψηφιακού marketing και ως εκ τούτου συνιστούν βασικό μέρος της στρατηγικής μιας εταιρείας, για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Έτσι, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων λύσεων και εργαλείων, που διαθέτει στο «ψηφιακό» του οπλοστάσιο κάθε e-Business Specialist, Social Media Manager και Data Scientist, μπορεί να συμβάλλει  καθοριστικά στην επιτυχία του Ηλεκτρονικού -και όχι μόνο- Επιχειρείν.

1η Ενότητα: e-Business Transformation: The Social Retail Business!

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το e-Business και τα Social Media αλληλοσυμπληρώνονται και σε κάποιο βαθμό αποτελούν δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Το marketing στην αγορά του e-Business, μεταβάλλεται διαρκώς με ραγδαίους ρυθμούς. Υφιστάμενα, αλλά και νέα Social κανάλια με σημαντικότερο μερίδιο αγοράς σε σχέση με το παρελθόν, αποτελούν πλέον τις κεντρικές «πηγές» διανομής περιεχομένου για τη διάδοση brands και προϊόντων και της διείσδυσής τους σε ευρύτερο, αλλά και πιο στοχευμένο κοινό.

Παράλληλα, τα νέα Social Tools που κάνουν διαρκώς την εμφάνισή τους, αφομοιώνονται και εφαρμόζονται ταχύτερα από τους decision makers, καθώς η χρήση τους αποτελεί -αναμφίβολα- «κλειδί» για κάθε e-shop που σκέφτεται την επόμενη ημέρα. Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι συνέργειες ανάμεσα στο e-Business και τα Social Media; Ποιες είναι οι εξελίξεις, οι σύγχρονες τάσεις και τα κατάλληλα εργαλεία; Ποιες οι βέλτιστες digital πρακτικές στη χάραξη της online στρατηγικής; Ποια τα οφέλη της εξατομικευμένης εμπειρίας του πελάτη και πως αυτό αυξάνει το loyalty και επομένως τα έσοδα;

Σε κάθε περίπτωση τα Social Media είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προώθησης, marketing και customer service για τις περισσότερες επιχειρήσεις και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της Κοινωνικής Δικτύωσης, συμβάλλουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του e-Επιχειρείν, προκειμένου να δημιουργηθούν σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία θα καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των σημερινών καταναλωτών.

2η Ενότητα: Smart tools – Big Business: The Era of Numbers!

Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας e-Commerce, αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ανεύρεση λοιπόν, του κατάλληλου στρατηγικού συνεργάτη / συμβούλου για την υλοποίηση και λειτουργία ενός e-shop, αλλά και η συνεχής παροχή υποστήριξης με Online Competition, SEO και Big Data Analysis που θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις, είναι μείζονος σημασίας. Έτσι, η δουλειά των e-Business Specialists και Consultants, είναι αναμφισβήτητα ένα επάγγελμα με απαιτήσεις αλλά και με μέλλον.

Ένας πολύπλοκος γρίφος για τους e-επιχειρηματίες, είναι η διαχείριση των operations, μολονότι πια υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτόματη ενημέρωση αποθεμάτων, διαθεσιμότητας και αξίας. Σε ποιο βαθμό όμως είναι δυνατό το free shipping και το free return από ένα ελληνικό eshop; Πώς η συνεργασία με την κατάλληλη εταιρεία logistics και η έγκαιρη και άμεση παράδοση της παραγγελίας μπορεί να δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα e-shop; Η εξατομικευμένη εμπειρία της παρεχόμενης υπηρεσίας, συνιστά σαφώς τον πλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, γι’ αυτό και η ευελιξία που δίνουν πλέον τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια αλλά και τα mobile payments, συμβάλουν στη θετική και ασφαλή εμπειρία που αναζητά ο καταναλωτής.

Η αξιοποίηση των data των πελατών και η δημιουργία προσωποποιημένου προωθητικού περιεχομένου είναι βέβαιο πως μπορεί να οδηγήσει ένα e-shop σε μεγαλύτερους δρόμους ανάπτυξης μέσω της πιστότητας του πελάτη και των cross-selling και up-selling μεθόδων. Πώς όμως πραγματοποιείται η συλλογή, διαλογή, αξιολόγηση και μετατροπή των δεδομένων σε ουσιαστική και πολύτιμη πληροφορία για την επιχείρηση και ποιες λύσεις υπάρχουν για τους decision makers ώστε να λαμβάνουν γρήγορα τις κατάλληλες αποφάσεις χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πάνω στα analytics;

Μπορεί το Affiliate Marketing να αποτελέσει επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τα e-shops; Πόσο αυξάνει το κύρος και την αξιοπιστία ενός online store η ειδική σήμανση (trustmark) από φορέα πιστοποίησης και ποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει ένα πιστοποιημένο κατάστημα;

Το Cross Border παραμένει ψηλά στην ατζέντα των άλυτων υποθέσεων του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Κόστη μεταφοράς, διακίνησης προϊόντων και νομικά ζητήματα, συνεχίζουν να απασχολούν τους εμπλεκόμενους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο δρόμο για την άρση των διασυνοριακών περιορισμών και την ισότητα πρόσβασης σε μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι ότι ολοένα και περισσότεροι κατανοούν πως η επιτυχία του e-Επιχειρείν είναι η συνισταμένη πολλών παραγόντων και απαιτεί e-Skills, διαρκή ενημέρωση και απόλυτη εξειδίκευση!

3η Ενότητα: Digicalypse: Time to change your Future!

Τα e-shops, αναγνωρίζοντας τη δυναμική των Social Platforms, επενδύουν σε αυτές ολοένα και περισσότερο marketing budget. Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ «Internet User» και «Social Network User» γίνεται όλο και πιο λεπτή και αδιόρατη, με αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως σαφές αν οι καμπάνιες είναι ανθρωποκεντρικές και καταλήγουν σε Profiles ή απλά σε IPs …

Το marketing του e-commerce γίνεται πολυκαναλικό (omni channel), αναζητώντας τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ Google και Facebook ads και άλλου είδους ενεργειών, όπως το email και sms marketing. Ο ρόλος του περιεχομένου γίνεται ολοένα πιο καθοριστικός, με τα «fake news», ωστόσο να αποτελούν «αγκάθι»! Η χρήση του βίντεο και κυρίως του Live Video Content, έχει πάρει τα ηνία, ενώ το Social Messaging, αποτελεί επίσης ένα νέο εργαλείο, που ήρθε για να συνδράμει σημαντικά στο Community Building των brands.

Η έννοια του «Social Media e-Commerce» μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα «λεωφόρο» για τις πωλήσεις, ενώ το Social Shopping και τα Instant Purchases στοχεύουν στο μέσο έσοδο ανά χρήστη. Νέο, πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια κάθε σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν τα chatbots, τα οποία, παρέχονται δωρεάν -τουλάχιστον προς το παρόν- προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο awareness.

Ποιες είναι όμως οι τελευταίες τάσεις στα Social Media; Πού οφείλεται η μετακίνηση του ενδιαφέροντος από τους influencers στους micro-influencers και ποιος ο ρόλος των micro-moments; Γιατί το Pinterest έχει δώσει μεγάλη ώθηση στον τομέα του fashion και με ποιον τρόπο το Snaptchat έγινε «opinion maker» για τους millennials; Πώς μετουσιώνει το Facebook την εμπειρία του πελάτη ενσωματώνοντας υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality); Μπορεί το Growth Marketing να αυξήσει το engagement των χρηστών, διευρύνοντας τα όρια ενός brand ή προϊόντος στα marketing κανάλια, κι αν ναι, γιατί δεν εφαρμόζεται από τους marketers εντός συνόρων; Ποια είναι τελικά τα Social κανάλια που αξιοποιούνται για την αύξηση των πωλήσεων και πώς επηρεάζει την επιλογή του κατάλληλου καναλιού η σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στροφή των χρηστών στο mobile;

Η διείσδυση και συμβολή των Social Media στην επιχειρηματικότητα είναι πλέον πολύ μεγάλη, ενώ τα ελληνικά agencies κάνουν σπουδαία δουλειά και διαθέτουν τα εχέγγυα για την επιτυχή προώθηση brands και προϊόντων, σε τέτοιο βαθμό που πλέον αναλαμβάνουν να «τρέξουν» αρκετά συχνά brands και σε διεθνές επίπεδο!

Η συμμετοχή των επισκεπτών στο συνέδριο είναι δωρεάν.

e-Business & Social Media World Workshops

Κατά την διάρκεια του 6ου e-Business & Social Media World θα πραγματοποιηθεί μια σειρά θεματικών workshops που καλύπτουν εξειδικευμένα πτυχές του Digital Marketing και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, προσφέροντας μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Έκθεση χορηγών εταιριών

Στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου e-Business & Social Media World, θα λειτουργήσει -όπως κάθε χρόνο- έκθεση χορηγών εταιρειών, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις και στελέχη από τους χώρους: Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης, Marketing, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, PR & Επικοινωνίας, Μεταφορών, Logistics, Τραπεζών, ICT, προκειμένου να ενημερωθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για όλες τις εξελίξεις στο χώρο και τις δραστηριότητες τους.

Η συμμετοχή των επισκεπτών στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Κορυφαία συνάντηση των επαγγελματιών στα Social Media, το Marketing και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Συνέδριο e-Business & Social Media World, διοργανώνεται από την Smart Press με πυλώνες τα InfoCom και Social Media Life. Αποτελώντας το μεγαλύτερο συνέδριο στο χώρο των Social Media, του eBusiness και του Marketing, έχει καθιερωθεί ως το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της συγκεκριμένης αγοράς, όσο και των εταιρειών που χρησιμοποιούν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία του Ψηφιακού Marketing για την ανάπτυξη, προώθηση και εξέλιξη του e-Επιχειρείν.

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Infocom World Conference
Infocom Security
Security Project
Mobile Connected World
E-business & Social Media
Hotel Tech

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press για το εν λόγω Συνέδριο είναι:

Infocom
Digital Life