Δήλωση Συμμετοχής

Δήλωση Συμμετοχής 2014-05-09T15:02:49+00:00

Η διαδικασία προεγγραφής μέσω του site έχει λήξη.

Μπορείτε να εγγραφείτε την ημέρα του συνεδρίου στην γραμματεία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.